Yn ystod misoedd Ionawr a Chwefror, mae Tyfu Cymru wedi trefnu cyfres o weminarau ar gyfer y gaeaf a fydd yn gwahodd arbenigwyr i gwmpasu sawl maes cynhyrchu llysiau pwysig cyn dechrau’r tymor tyfu newydd.

 

Cnydau Gorchudd a Gwrtaith Gwyrdd

Andy Dibben, Abbey Home Farm – Dydd Mawrth, 17 Tachwedd, 4pm-5pm. Cofrestrwch yma https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdemhpz8iEtSdG35khJ1TZXmlw57Bd8oQ

Bydd Andy yn rhoi arweiniad manwl i integreiddio Cnydau Gorchudd a Gwrtaith Gwyrdd i System Arddwriaethol a’r rhan y gallant eu chwarae ym maes iechyd y pridd, atgyweirio nitrogen, rheoli plâu a chlefydau, ailgylchu maetholion, lleddfu cywasgiad, atal erydiad y pridd a rheoli chwyn.

 

Sut i gyflawni cynhyrchiad gydol y flwyddyn?

Chris Creed a Ben Barnes – Dydd Iau, 26 Ionawr, 4pm-5pm. Cofrestrwch yma https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucuGrpz8oG9cKmZSuDcmr4tOaIK0CNUVI

Mae angen cynllunio parhaus ar gynhyrchu gydol y flwyddyn. Bydd Chris Creed a Ben Barnes o ADAS yn edrych ar sut y gallwch chi gyflawni cynhyrchiad gydol y flwyddyn, gan gwmpasu pynciau fel: ymestyn y tymor tyfu, cnydau gwarchodedig, dewis amrywiaethol ac ati.

Rheoli chwyn wrth gynhyrchu llysiau’r maes: Opsiynau rheoli chwyn integredig

Ben Barnes a Lynn Tatnell o ADAS - Dydd Iau, 9 Chwefror, 4pm-5pm. Cofrestrwch yma

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qcOutqjstHtXAnP9OeQQKiUnSVivQH9qB

Am sesiwn fanwl yn archwilio sut i reoli chwyn yn effeithiol wrth gynhyrchu llysiau.

 

Effeithlonrwydd Defnyddio Maetholion mewn Llysiau Maes

Lizzie Sagoo & Chris Creed – Dydd Iau, 16 Chwefror, 4pm-5pm. Cofrestrwch yma. https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtduqprzgsG9dRvMIpdmSZSyOwrBdOORsY

Ymunwch â Tyfu Cymru a Dr Lizzie Sagoo a Chris Creed o ADAS ar gyfer y weminar hon yn trafod strategaethau rheoli maetholion ar gyfer tyfwyr llysiau cae.

 

Clefyd mewn Cnydau Salad

Erika Wedgewood a Robyn Bishop – Dydd Iau, 23 Chwefror, 4pm-5pm. Cofrestrwch yma. https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucOuhqD4sH9c8Av-RnNee3v6qVwjWIM1R