Frank P Matthews.jpg

This event has passed

Berrington Court, Tenbury Wells, Swydd Gaerwrangon WR15 8TH

Dydd Mercher, 1 Chwefror 2023

Mae Frank P Matthews yn un o'r meithrinfeydd coed mwyaf yn y DU ac mae wedi bod mewn busnes ers 121 o flynyddoedd!

Mae detholiad eang o ffrwythau a choed addurnol yn cael eu tyfu yno, yn ogystal â ffrwythau meddal a chloddiau, gan weithwyr medrus iawn yn y feithrinfa yn Sir Gaerwrangon.

Maen nhw’n tyfu dros filiwn o ffrwythau a choed addurnol bob blwyddyn ar gyfer canolfannau garddio, cwmnïau archebu post, tyfwyr masnachol a’u siop eu hunain, Tree Shop. Bob blwyddyn hefyd maen nhw'n cyflwyno sawl math newydd, cyffrous.

Bydd Nick Dunn, cyfarwyddwr teuluol, sydd wedi gweithio i Frank P Matthews ers dros 40 mlynedd ac wedi ennill Medal Anrhydedd Victoria yr RHS, yn rhoi trosolwg i ni o'r busnes a’r wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiant fel y mae ef yn ei weld, gan gynnwys heriau a chyfleoedd cynhyrchu coed.

Yn ymuno â ni hefyd fydd David Skitteral, agronomegydd o Agrii, sydd â dros 30 mlynedd o brofiad gyda ffrwythau uchaf a meddal – rhai confensiynol, integredig ac organig.

Yn ystod yr ymweliad astudio hwn, byddwn yn canolbwyntio ar y pynciau canlynol:

  • Rheoli Plâu a Chlefydau’n Integredig
  • Cynhyrchu heb fawn
  • Lluosogi – gan gynnwys arddangosiad grafftio
  • Cynaliadwyedd – gan gynnwys rheoli dŵr