Watercress.jpg (1)

This event has passed

Cnwd pwysig i ystyried ei dyfu fel cnwd gwarchodedig yw berwr y dŵr. Cnwd cymharol hawdd i’w dyfu sy’n rhoi elw gwerth uchel a buddion iechyd pwysig i ddefnyddwyr. Nod y weminar hon yw tynnu sylw at fuddion iechyd berwr y dŵr ac, yn ei dro, bydd yn rhoi’r wybodaeth i chi farchnata eich cynnyrch yn effeithiol.

Bydd y weminar yn cynnwys:

  • O safbwynt iechyd a maeth, nod y weminar yw cyflwyno’r cyfoeth o lenyddiaeth wyddonol sydd ar gael i gefnogi’r priodoleddau a geir o fwyta berwr y dŵr yn rheolaidd.
  • Bydd y weminar yn cyflwyno’r buddion iechyd o fwyta berwr y dŵr, o’i broffil maethol i’w gyfansoddion bioactif unigryw.
  • Bydd y weminar yn rhoi mewnwelediad ar y rheoliadau maethol a hawlio iechyd y gellir eu defnyddio i hyrwyddo’r defnydd o ferwr y dŵr.
  • Cyflwynir gan Natalie Rouse, maethegydd ac ymchwilydd maeth (BIC Innovation a NutriWales).