Chrismas tree farm.jpg

This event has passed

Mae Oriau Pŵer Tyfu Cymru yn sesiynau cynghori ar-lein a ddarperir gan ein darparwyr hyfforddiant arbenigol. Mae’r pynciau’n amrywio o sesiwn i sesiwn ac maent wedi’u teilwra i ofynion y rhai sy’n bresennol. Mae Oriau Pŵer yn gyfle i ymgysylltu ag arbenigwyr yn y diwydiant a dysgu oddi wrthynt, ac yn gyfle i ddysgu gan gyfoedion.  

 

Yn yr un modd â’r holl hyfforddiant a ddarperir gan Tyfu Cymru, caiff yr Oriau Pŵer eu hariannu’n llwyr gan y prosiect.  

 

I fod yn gymwys i fynychu, mae’n rhaid i chi fod yn aelod o Rwydwaith Tyfwyr Tyfu Cymru. Os hoffech chi gael eich ychwanegu at rwydwaith, mae croeso i chi gysylltu â ni yn tyfucymru@lantra.co.uk gan nodi eich enw a pha rwydweithiau yr hoffech chi fod yn rhan ohonynt.