Neville Stein

Mae Neville yn gweithio’n bennaf yn y sector tir fel Ymgynghorydd Busnes Garddwriaethol. Mae wedi cael ei gydnabod fel ymgynghorydd busnes arbenigol ymhlith busnesau bach a chanolig a mentrau teuluol, ac mae wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau yn y DU a ledled y byd – yn Iwerddon, Israel, dwyrain Ewrop a Tsieina. Mae Neville yn gweithio’n llawn amser yn y sector ac mae ei gleientiaid yn y gorffennol wedi cynnwys Bord Bia (Bwrdd Bwyd Iwerddon), Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, DAERA (yng Ngogledd Iwerddon), yr HTA, yr APL ac, wrth gwrs, llawer o feithrinfeydd, canolfannau garddio a gweithrediadau tirwedd preifat. Mae Neville hefyd yn treulio amser yn addysgu rheolwyr garddwriaethol y dyfodol ac mae ei bortffolio addysgol yn cynnwys asesu ar y cwrs meistr Garddwriaeth ar gyfer y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, Diploma Kew, Gerddi Longwood ym Mhennsylvania, a’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

https://nevillestein.com/

info@nevillestein.com