Fruit Advisory Services Team LLP

Sefydlwyd FAST IIp ym 1981 yng nghanol prif ardal tyfu ffrwythau y DU yng Nghaint ac mae bellach yn cwmpasu’r DU gyfan o ddwy ganolfan yn Faversham, Caint; a Ledbury, Swydd Henffordd. Arfer Amaethyddol Da sy’n ymgorffori systemau Rheoli Cnydau Integredig a thyfu cynaliadwy gan gynnwys cynhyrchu cynnyrch organig Optimeiddio perfformiad cnydau, Gwella pob agwedd ar ansawdd ffrwythau Datblygu systemau tyfu mwy effeithlon Lleihau dibyniaeth ar ddulliau diogelu cnydau confensiynol

https://www.fastllp.com/

sales@fastllp.com