Ecostudio

Mae Ecostudio yn ymgynghoriaeth datblygu busnesau cynaliadwy a sefydlwyd yng Nghymru yn 2008. Rydym yn gweithio gyda busnesau, mentrau cymdeithasol a’r sector cyhoeddus i greu strategaethau arloesol ar gyfer twf sy’n creu economïau lleol cydnerth. Rydym yn sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau yn cael eu cynhyrchu a’u defnyddio gyda pharch at bobl a’r amgylchedd – mewn ffyrdd sy’n cynyddu elw i fusnesau.

http://www.ecostudio.org.uk/

info@ecostudio.org.uk