Control2K Ltd

Mae Control 2K Limited yn darparu nifer o wasanaethau busnes ym meysydd Hyfforddiant ac Integreiddio Systemau. 2019 fydd ein 20fed mlynedd o fasnachu ac rydym yn parhau i dyfu a datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd. Mae ein Gwasanaethau Hyfforddiant yn cynnig amrediad eang o gyrsiau sy’n cael eu darparu gan ein staff mewnol neu ein Cymdeithion. Gallwn gynnig cyrsiau achrededig drwy City & Guilds neu gyrsiau ardystiedig ein cwmni ni sy’n seiliedig ar brofiad diwydiannol.

https://www.control2k.co.uk/

training@control2k.co.uk