Coleg Sir Gar

Mae’r Coleg wedi’i leoli yn Ne-orllewin Cymru ac mae ganddo bum prif gampws yn Llanelli (Graig), Caerfyrddin, Pibwrlwyd a Ffynnon Job), Rhydaman a Llandeilo (Gelli Aur). Mae’r Coleg hefyd yn gartref i Ysgol Gelf Caerfyrddin, ac mae ei gwreiddiau yn dyddio yn ôl i 1854.

https://www.colegsirgar.ac.uk/

mike.williams@colegsirgar.ac.uk