ADAS

Ni yw’r grŵp ymchwil cymhwysol garddwriaeth mwyaf yn y DU, sy’n cwmpasu pum thema weithredol i gyflenwi dwyster cynaliadwy systemau o gynnyrch garddwriaeth; cemegau, maetholion, swbstradau a chyfryngau tyfu, technoleg, bridio a lluosogi. ADAS hefyd yw’r unig grŵp yn y DU o ymgynghorwyr sy’n parhau i ddarparu cyngor diduedd i dyfwyr yn y sectorau ffrwythau meddal, llysiau, bwytadwy ac addurniadol gwarchodedig ar hyd a lled y DU.

https://www.adas.uk/services/Horticulture

enquiries@adas.co.uk