Sam Jones

Arbenigwr Marchnata Digidol a Dylunydd Graffig

Mae Sam Jones yn Arbenigwr Marchnata Digidol ac yn Ddylunydd Graffig sydd â chefndir yn y cyfryngau print a digidol. Mae Sam wedi gweithio i Trinity Mirror/Media Wales a'r Sunday Times yn y gorffennol.

Mae hi bellach yn cyfuno'r profiad hwn â'i gwybodaeth farchnata ddigidol a'i sgiliau dylunio graffig i weithredu ymgyrchoedd marchnata digidol llwyddiannus ar gyfer amrywiaeth o fusnesau.