Eddy Webb

20 mlynedd o brofiad fel Ymgynghorydd Digidol, Cyfarwyddwr Cwmni, Arbenigwr SEO a Rheolwr Prosiect (Ymarferydd PRINCE2). Rwyf wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau a chyrff cyhoeddus o bob maint. Rwy’n arbenigo mewn prosiectau TG a Marchnata Digidol.

Ar hyn o bryd rwy’n gyfrifol am redeg InSynch, gyda thîm o Farchnatwyr Digidol, Datblygwyr a Dylunwyr y We er mwyn darparu strategaethau marchnata digidol cyfannol a chydgysylltiedig, sydd wedi’u llywio gan ganlyniadau.

 

Meysydd arbenigol: Strategaeth Marchnata Digidol, Marchnata Peiriannau Chwilio, Hyfforddiant TG, Rheoli Prosiect TG
Perchennog Goose Internet Cyf – Cwmni cynnal