David Talbot

Rwyf yn Ymgynghorydd Garddwriaeth sy’n arbenigo ym mhob agwedd ar gynhyrchu cnydau addurniadol (wedi’u diogelu ac awyr agored, wedi’u plannu mewn cynwysyddion a chaeau). Rwy’n gweithio gyda nifer o dyfwyr masnachol yn y sector Stoc Meithrinfa Caled/Planhigion i’w Plannu Allan ac mewn Potiau.

Ymhlith fy niddordebau ymchwil mae rheoli chwyn, defnyddio chwynladdwyr, rheoleiddwyr twf planhigion, bio-blaladdwyr, a rheoli plâu.