David Skydmore

Uwch Weithiwr Proffesiynol Iechyd Planhigion

Ymgynghorydd Garddwriaeth yw David, ac mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i yrfa fel academydd. Mae wedi gweithio’n helaeth, ers dros ddegawd, gyda phrosiectau datblygu garddwriaeth yng Nghymru. Mae David yn arbenigo mewn Iechyd Planhigion ac mae ganddo sgiliau amrywiol, gan gynnwys Rheoli Gwerth Ychwanegol, Rheoli Prosiectau a Sgiliau Ymchwil.