Ein Gwerthoedd
Mae’r hyn sy’n bwysig i chi yn bwysig i ni
Yn sail i’r gwaith yr ydym yn ei wneud, mae set o werthoedd a rennir sy’n gweithredu fel sylfaen i’r ffordd yr ydym yn rhoi cymorth i’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru.
Gweithio gyda’n gilydd

Rydym yn rhoi gwerth ar waith tîm. Rydym yn gweithio gyda’n tîm, ein partneriaid, ein rhanddeiliaid a chyda chi er mwyn eich cynorthwyo i gyrraedd eich nodau, trwy barchu ein gilydd fel unigolion ac aelodau o’r tîm. Rydym wir yn credu bod cydweithio yn ein gwneud yn gryfach.

 

Gwneud ein rhan

Rydym yn cefnogi datblygiad arloesol a chynaliadwy'r diwydiant yng Nghymru, dyna pam bod cynaliadwyedd yn un o’n gwerthoedd craidd. Mae Cymru wedi ei hadeiladu gyda chyfoeth o adnoddau naturiol ac rydym angen y busnes, sgiliau ac arloesi cynaliadwy er mwyn parhau i gadw, tyfu ac amddiffyn ein sylfeini.

Dibynnu arnon ni

Rydym ni’n credu bod dibynadwyaeth yn allweddol er mwyn cefnogi ein cleientiaid. Rydym yn broffesiynol, yn rhoi ein hymroddiad mwyaf i chi, ac yn eich trin chi fel y byddem yn trin ein pobl ein hunain.

Cyflwyno gydag angerdd

Rydym yn angerddol am yr hyn yr ydym yn ei wneud ac yn ymroddgar tuag at gyflawni ein nodau gyda’n gilydd. Rydym yn addo y bydd pob cleient yn profi ein hymdrech, angerdd ac ymroddiad llawn. 

Gwneud gwahaniaeth

Drwy geisio gwella ein gwasanaethau’n barhaus er mwyn eich cynorthwyo chi i dyfu ac addasu, gyda’n gilydd, gallwn ddatblygu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru. Rydym yn addo deall eich sefydliad unigol chi.