Ni yw eich unig ganolfan

Mae Cymru’n unigryw gan fod llawer o gymorth ar gael i fusnesau. Ond rydym yn deall y gall y gefnogaeth hon fod yn anodd dod o hyd iddi.

TyfuCymru onestop Icon

 

Dyna pam ein bod yn gweithredu fel eich unig ganolfan ac yn darparu adnodd hygyrch canolog ar gyfer tyfwyr masnachol.

Ydych chi eisiau gwybod a oes arian ar gael ar gyfer busnesau garddwriaeth? Ydych chi eisiau gwybodaeth ar dyfu mefus ar ben bwrdd ac angen cyngor arbenigol?  Gallwn ni ymchwilio a darparu gwybodaeth i chi er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r hyn sydd ar gael a sut y gallwn eich cefnogi.  

Rydym yn annog rhannu gwybodaeth a dysgu ymhlith ein haelodau, gan eich galluogi i dyfu’n gyflymach, cynhyrchu syniadau newydd a datrys materion cyffredin.

 

Rydym yn darparu adnodd rhannu data garddwriaeth yn rhad ac am ddim fel canolfan cyfnewid gwybodaeth sy’n cynnwys:

  • Yr hyn sy’n newydd - arloesi ac ymchwil ar gyfer eich busnes sy’n datblygu
  • Teithiau astudio tyfwyr a ariennir i fannau o ddiddordeb er mwyn dysgu o’r arfer gorau ar bynciau penodol
  • Rhannu’r arfer gorau rhwng cymheiriaid 
  • Digwyddiadau arfer gorau gyda chyngor arbenigol a phynciau penodol

Mae ein cylchlythyron yn cynnwys mewnwelediad a data’r farchnad, a chaiff ein canolbwynt gwybodaeth ei ddiweddaru’n gyson. Arwyddwch yma er mwyn derbyn ein cylchlythyron.

 

Gallwn eich cyfeirio’n effeithiol at gyllid/prosiectau eraill, neu sefydliadau cefnogi perthnasol, yn seiliedig ar eich anghenion, megis:

Yn ogystal â’n canolfan, rydym hefyd yn darparu llais i’r diwydiant. Mae hyn yn golygu y byddwn, o bryd i’w gilydd, yn ymgynghori â diwydiant a Llywodraeth Cymru ar faterion allweddol yn ymwneud â’r diwydiant garddwriaeth.

Deallwn y pynciau sy’n bwysig i chi a’ch busnesau, ac rydym yn darparu cynnwys a yrrir gan dyfwyr gyda phynciau o ddiddordeb i chi yn ein Canolbwynt Gwybodaeth.