Newyddion a blogiau

flowers growing
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yn lansio Addewid Planhigion a Blodau newydd

Mae Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr wedi lansio ei Addewid Planhigion a Blodau newydd ac mae’n herio adwerthwyr i gefnogi'r rheini sy’n tyfu planhigion a blodau ym Mhrydain drwy ymrwymo i sicrhau tegwch yn y gadwyn gyflenwi.

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yn lansio Addewid Planhigion a Blodau newydd

Mae Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr wedi lansio ei Addewid Planhigion a Blodau newydd ac mae’n herio adwerthwyr i gefnogi'r rheini sy’n tyfu planhigion a blodau ym Mhrydain drwy ymrwymo i sicrhau tegwch yn y gadwyn gyflenwi.

Wales land
Ydy cael gafael ar dir yn broblem i chi?

Ydych chi eisiau mentro i’ch busnes garddwriaeth eich hun? Neu, ydych chi eisiau gwneud llai a chamu’n ôl o’r diwydiant? Ydych chi wedi ystyried menter ar y cyd?

Ydy cael gafael ar dir yn broblem i chi?

Ydych chi eisiau mentro i’ch busnes garddwriaeth eich hun? Neu, ydych chi eisiau gwneud llai a chamu’n ôl o’r diwydiant? Ydych chi wedi ystyried menter ar y cyd?

carrot in ground
Tyfu Cymru yn cael y golau gwyrdd

Mae Tyfu Cymru, y prosiect garddwriaeth masnachol blaenllaw a gyflwynir gan Lantra Cymru, wedi cael y golau gwyrdd gan Lywodraeth Cymru i ddechrau cam cyflwyno’r prosiect.

Tyfu Cymru yn cael y golau gwyrdd

Mae Tyfu Cymru, y prosiect garddwriaeth masnachol blaenllaw a gyflwynir gan Lantra Cymru, wedi cael y golau gwyrdd gan Lywodraeth Cymru i ddechrau cam cyflwyno’r prosiect.

Antur Tyfu heb Bridd
A Soilless Growing Adventure

Sut mae rhannu gwybodaeth a dysgu rhwng un a’r llall wedi helpu Gardd Gegin Mostyn i gychwyn ar eu hantur tyfu heb bridd Gardd Furiog...

A Soilless Growing Adventure

Sut mae rhannu gwybodaeth a dysgu rhwng un a’r llall wedi helpu Gardd Gegin Mostyn i gychwyn ar eu hantur tyfu heb bridd Gardd Furiog...