Chefn Gwlad RWAS

Hoffech chi gael stondin fasnach garddwriaeth yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad RWAS?

 

Cynhelir Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad RWAS (a arferai gael ei galw’n Ŵyl Wanwyn) ar 18 ac 19 Mai 2019 ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd. Mae rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau RWAS yma: http://www.rwas.wales/spring-festival/

Mae Tyfu Cymru yn falch o gynnig cyfle gwych i ddetholiad o Dyfwyr Garddwriaethol Masnachol gymryd rhan yn y digwyddiad poblogaidd hwn. Byddwn yn rhoi llwyfan i ddetholiad o dyfwyr yn ardal yr aelodau ar faes y sioe, sy’n lleoliad blaenllaw yn y fynedfa a’r allanfa yn ystod y sioe. Bydd y tyfwyr yn cael cyfle i arddangos a gwerthu eu cynhyrchion yn ystod y digwyddiad deuddydd, ac rydym yn falch o fod yn cynnig y lle hwn gyda dim cost i'r tyfwyr.

Oherwydd natur y cyfle hwn, bydd llefydd yn cael eu dyrannu drwy broses ymgeisio. Byddwn yn chwilio am dyfwyr sy'n cynrychioli croestoriad o'r diwydiant garddwriaeth sydd â'r gallu a'r adnoddau i gyflwyno'r digwyddiad deuddydd. Disgwylir i dyfwyr llwyddiannus weithio gyda Tyfu Cymru cyn y digwyddiad i ddarparu mewnbwn ac awgrymiadau o ran edrychiad a naws yr ystafell. Dyma ein cyfle i arddangos diwydiant garddwriaeth Cymru ar ei orau, felly gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i ddangos beth allwn ni ei wneud!

Bydd Tyfu Cymru hefyd yn cynnal gweithdai ac arddangosiad yn ystod y digwyddiad, felly bydd tyfwyr sy'n gallu cynnig eu gwybodaeth a'u harbenigedd ar gyfer y gweithdai hyn yn cael pwyntiau ychwanegol!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 22 Mawrth. Anfonwch ffurflenni cais wedi eu llenwi at anja.evans@bic-innovation.com
 

Lawrlwythwch y ffurflen cais yma.