soft fruit growing network

Rydym yn falch o agor recriwtio ar gyfer 'Rhwydwaith Ffrwythau - Tyfu Cymru'

 

Gaiff y rhwydwaith ei ffurfio o dyfwyr ffrwythau meddal masnachol detholedig o Gymru, gyda’r bwriad o gynyddu capasiti a gallu’r sector.

Bydd y rhwydwaith yn canolbwyntio ar oresgyn heriau y mae'r diwydiant yn eu hwynebu yn ogystal â darparu llwyfan ar gyfer nodi dysgu bydd angen yn y dyfodol, rhannu arferion gorau, creu cysylltiadau a cheisio edrych am cyfleoedd ar gyfer cydweithio

Nod y rhaglen yw darparu hyfforddiant mewn gweithdai undydd gydag agronomwyr arbenigol, ar bynciau sy'n berthnasol i dyfwyr ffrwythau meddal (un pwnc ar gyfer un dydd) i gynnwys:
  • Systemau Tyfu a Chynllunio Cnydau
  • Rheoli Pridd a Maeth
  • Rheoli Pla a Chlefydau
  • Cynaeafu a Marchnata

Bydd y gweithdai’n tynnu sylw at yr arfer gorau yn y sector, a bydd dyfeisgarwch o’r radd flaenaf yn cael ei arddangos ochr yn ochr â chyfeirio at adnoddau dysgu allanol er mwyn annog aelodau’r grŵp i ddatblygu ymhellach.

Bydd y rhwydwaith yn dod i ben mewn taith astudio i fusnes ffrwythau masnachol blaenllaw a fydd yn cyfuno'r themâu a drafodir yn y rhaglen hyfforddi gydag arddangosiadau o weithredu ymarferol.

Bydd y rhwydwaith yn rhedeg o fis Rhagfyr 2018 hyd at fis Mawrth 2019 ac mae'n cael ei ariannu 100% ar gyfer tyfwyr ffrwythau meddal yng Nghymru, ond mae lleoedd yn gyfyngedig a byddant yn cael eu dyrannu trwy broses ymgeisio. 

Cysylltwch â tyfucymru@lantra.co.uk i wneud cais, nodwch y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw 12pm ddydd Iau, 20 Rhagfyr 2018.