horticulture apprenticeship

Prentisiaethau – sut all fy musnes elwa?

 

Mae cyflogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol i unrhyw fusnes i feithrin talent ac i ddatblygu gweithlu medrus, brwdfrydig a chymwysedig.

Mae prentisiaethau’n ffordd i unigolion ennill cyflog tra byddant yn dysgu sgiliau a gwybodaeth gwerthfawr mewn swydd benodol. Mae’r prentis yn gwneud hyn drwy gymysgedd o ddysgu yn y gweithle, dysgu ffurfiol y tu allan i’r gwaith a chyfle i ymarfer sgiliau newydd mewn amgylchedd gwaith real. Mae cyflogwyr ac unigolion yn elwa ar brentisiaethau, a thrwy hybu sgiliau’r gweithlu maent yn helpu i wella cynhyrchiant economaidd. Dywed cyflogwyr sydd wedi sefydlu rhaglen brentisiaeth fod lefelau cynhyrchiant yn eu gweithle wedi gwella 76%, a dywed 75% fod prentisiaethau wedi gwella ansawdd eu cynnyrch neu wasanaeth.

A fyddai prentis yn dod â gwerth i’ch busnes? A yw hwn yn gyfle i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau? A sut fyddech chi’n mynd ati i gynnig prentisiaeth? Gwelwch mwy o gwybodaeth ar gwefan Busnes Cymru: Prentisiaethau