Growers and Laptop - Shutterstock 1022362570

Lansio offeryn asesu ar-lein i helpu tyfwyr i ddiffinio’u hamcanion...

Fel rhan o raglen Tyfu Cymru rydym yn falch o lansio Adolygiad Busnes Ar-lein. Mae hwn yn offeryn unigryw i helpu busnesau garddwriaeth fasnachol i asesu’u busnes a chanfod meysydd lle gallant o bosibl elwa o hyfforddiant garddwriaeth fasnachol sydd wedi’i ariannu 100%.

Mae asesiadau ar-lein ar gael i fusnesau garddwriaethol o Gymru sydd â diddordeb mewn gwella’u cynhyrchedd a’u perfformiad drwy ddatblygu ac adnabod anghenion hyfforddi. Mae’r offeryn Adolygu Busnes ar-lein hwn yn helpu busnesau garddwriaethol i ddiffinio’u hamcanion drwy gymryd amser i ddadansoddi cyfeiriad eu busnes am y pum mlynedd nesaf.

Drwy ystyried pob agwedd o’u busnes, yn cynnwys y gwaith o ddydd i ddydd, marchnata, y strategaeth gwerthu a sut maent yn cysylltu â marchnadoedd newydd, gall busnesau ddod i ddeall pa feysydd sy’n perfformio’n dda, ac amlygu meysydd lle gallai Tyfu Cymru ddarparu cymorth.

Mae’r offeryn yn gyflym a syml i’w ddefnyddio, nid oes angen gwybodaeth dechnegol, ac mae pob busnes sy’n cwblhau’r adolygiad yn cael ei adroddiad penodol ei hun sy’n amlygu anghenion y busnes. Mae'r offeryn diagnostig yn dadansoddi’r meysydd allweddol canlynol:

  • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
  • Marchnata ac e-Fasnach
  • Gwerthu
  • Arbenigedd technegol
  • Rheolaeth Ariannol
  • Y Sefydliad a Phobl

Dywedodd Sarah Gould, Rheolwr Prosiect Tyfu Cymru:

 “Rydym yn gyffrous iawn o allu lansio’r Offeryn Adolygu Busnes, a fydd yn rhoi cymorth i’r sector yng Nghymru i ddadansoddi cyfeiriad eu busnes i'r dyfodol, yn ogystal â darparu golwg werthfawr ar rannau o’u busnes sy’n perfformio’n dda, a meysydd lle y gallai cymorth ychwanegol fod yn fuddiol. Rydym yn deall fod amser yn werthfawr, ac felly ni ddylai’r adolygiad gymryd mwy na 15 munud i’w gwblhau, a does dim angen unrhyw wybodaeth dechnegol.”

Mae am ddim ac yn syml i’w ddefnyddio - ewch i: http://support.tyfucymru.co.uk/cartref/asesiad-ar-lein/