Tyfu Cymru Christmas

Tyfu Cymru – Yr hyn rydym wedi’i gyflawni yn 2018 ac edrych ymlaen at 2019

 

Onid yw amser yn hedfan? Mae 6 mis wedi mynd heibio ers i ni gyhoeddi lansiad cam 2 Tyfu Cymru. Ond beth ydym ni wedi’i gyflawni?

Yn fyr rydym wedi: gweithio â thyfwyr addurniadol sydd bellach yn rhan o’r prosiect ac sy’n cael pecynnau hyfforddiant pwrpasol ar gyfer eu busnesau, rydym yn darparu hyfforddiant pwrpasol i 30 o fusnesau garddwriaethol yng Nghymru, wedi lansio Rhwydwaith Ffrwythau Tyfu Cymru, wedi cyflwyno gweithdai, datblygu cyfleoedd i roi cipolwg i’r diwydiant ar amrywiaeth o bynciau (gweler yma) ac rydym wedi ymgysylltu â thyfwyr ledled Cymru i ddarparu hyfforddiant sy’n cyd-fynd â’n hamcan i feithrin galluoedd yn y sector.

Rydym yn edrych ymlaen at barhau â’n gwaith yn 2019, ac i ddatblygu a theilwra ein gwasanaethau i ymateb i anghenion y diwydiant. Mae gennym gynlluniau’n barod yn 2019 i gynnal gweithdy caffael ym mis Ionawr, i ddatblygu fframwaith cynghori agronomeg, i lansio ein cronfa dalent Garddwriaeth, i ehangu’r parth gwybodaeth a chipolwg ar y diwydiant ac i ddarparu mwy o hyfforddiant ymarferol a phwrpasol i dyfwyr masnachol yng Nghymru, felly cofiwch gysylltu â ni os ydych chi’n adolygu eich anghenion hyfforddi a sgiliau, oherwydd mae’n bosibl y gall Tyfu Cymru eich helpu.

Yn y cyfamser, hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cymorth a dymuno Nadolig Llawen a 2019 iach a ffyniannus i chi.