Apple Tree - Shutterstock 1013248177

Lansio tri rhwydwaith newydd...

Yn dilyn llwyddiant y Rhwydwaith Ffrwythau Meddal a lansiwyd eleni, mae'n bleser gan Tyfu Cymru gyhoeddi tri rhwydwaith newydd i gefnogi tyfwyr masnachol Cymru drwy ddarparu teithiau astudio, gweithdai, cyngor arbenigol, hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio.

Cymorth arbenigol wedi’i lansio ar gyfer tyfwyr Pwmpenni er mwyn iddynt fanteisio ar gyfleoedd ...

Wrth i’r galw am gynnyrch o’r DU a Chymru gynyddu, yn ogystal â’r galw am brofiadau diwrnod allan, mae Tyfu Cymru’n teimlo’n gyffrous wrth lansio’r rhwydwaith Pwmpenni. 

Wedi’i anelu at dyfwyr pwmpenni a busnesau pwmpenni hel-eich-hun, bydd y rhwydwaith yn cynnig hyfforddiant megis prisio, creu profiadau, gwasanaeth i gwsmeriaid, ystyriaethau ar y safle, gweithgareddau gwerth ychwanegol yn ogystal â theithiau astudio i weld tyfwyr masnachol eraill a chyngor technegol gwerthfawr un i un gan arbenigwyr wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer eich busnes.

Adeiladu ar lwyddiant Rhwydwaith Ffrwythau Meddal Tyfu Cymru wrth lansio ail gam...

Yn dilyn llwyddiant Cam 1 y Rhwydwaith Ffrwythau Meddal lle y daeth prosiect Tyfu Cymru â thyfwyr at ei gilydd gan sefydlu rhwydwaith, mae’n bleser gennym allu cynnig hyfforddiant ac adeiladu ar lwyddiant y rhwydwaith hwn. Yn ystod cam 1 gwahoddwyd tyfwyr Cymru i gymryd rhan mewn pump o deithiau astudio seiliedig ar ffermydd ffrwythau meddal ar draws Cymru a thyfwyr masnachol yn Lloegr. Rhoddodd y teithiau astudio hyn gyfle i dyfwyr o Gymru weld ac astudio amrediad o fusnesau a gweithrediadau ffrwythau meddal masnachol.
 
Bellach yn ei ail gam, y nod yw adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd ar y teithiau a datblygu’r rhwydwaith ymhellach gyda chyfuniad o gyngor arbenigol un i un gan arbenigwyr wedi’i dargedu a’i deilwra’n arbennig ar gyfer eich busnes a mwy o ddiwrnodau hyfforddiant.

Cyfle i fynegi diddordeb yn y Rhwydwaith Ffrwythau Brig newydd...

Mae’n bleser gennym hefyd agor Rhwydwaith Ffrwythau Brig –Tyfu Cymru a fydd yn cael ei ffurfio o blith detholiad o dyfwyr ffrwythau brig masnachol yng Nghymru.

Bydd Rhwydwaith Ffrwythau Brig –Tyfu Cymru’n canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant i dyfwyr ffrwythau brig masnachol Cymru, gan ddwyn busnesau cymwys at ei gilydd a datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau drwy gyfuniad o deithiau astudio, adnoddau arbenigol a chyngor technegol un i un.

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y rhwydwaith, mae croeso i chi gysylltu â ni yn tyfucymru@lantra.co.uk