Tyfu Cymru Health and Safety course

Iechyd a Diogelwch mewn Garddwriaeth

Yn sgil galw, mae Tyfu Cymru wedi trefnu cwrs hyfforddi Iechyd a Diogelwch - Amaethyddiaeth a Garddwriaeth.

Mae’r cwrs hwn yn cael cyllid 100% a bydd yn cael ei gynnal:

  • Ddydd Llun 19 Awst 2019 yn mwmac Ltd, Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SE
  • Ddydd Mawrth 20 Awst 2019 yn Glynllifon College, Clynnog Road, Caernarfon, LL54 5DU.

Cefnogwch eich sector diwydiannau tir drwy ddatblygu eich gwybodaeth am iechyd a diogelwch mewn amaethyddiaeth a garddwriaeth a’ch dealltwriaeth ohono.

Mae’r sector ymhlith y sectorau sydd â’r nifer mwyaf o ddamweiniau yn y DU a gall arwain at anafiadau difrifol ac angheuol. Mae plant ac oedolion yn debygol o wynebu risg yn y sector hwn ac mae’n allweddol ein bod ni i gyd yn defnyddio arferion iechyd a diogelwch da.

Dilynwch y cwrs byr yma fel eich cam cyntaf at symud ymlaen i ennill cymwysterau achrededig mewn iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Mae hwn yn gwrs undydd sy’n rhoi sylw i waith theori ac ymarferol. Byddwch yn cael tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. Does dim asesiad ond gallwch ystyried dilyn cwrs pellach neu gymhwyster cydnabyddedig. Byddwch chi a’ch cyflogwr yn elwa o sicrhau bod arferion, gweithdrefnau a phobl yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac arferion da ym maes iechyd a diogelwch.

Cyrraedd am 9.30 am, ac fe ddarperir cinio. Rydym yn gobeithio gorffen am tua 4.30 pm. Cofiwch roi gwybod i ni am unrhyw ofynion dietegol pan fyddwch yn archebu lle.

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs yma, mae’n rhaid i chi fod yn fusnes garddwriaeth masnachol yng Nghymru a rhaid i chi fod wedi cwblhau’r adolygiad busnes ar-lein cyn archebu lle yn y gweithdy hwn:

https://support.tyfucymru.co.uk/cartref/asesiad-ar-lein/