Tyfu Cymru - Royal Welsh Show 2019

Dewch i’n gweld yn Sioe Frenhinol Cymru!

Mae’r Sioe Frenhinol Cymru bron yma, ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn wedi ein lleoli yn babell fawr garddwriaeth am wythnos llawn gweithgareddau hwylus! O arddangosiadau celf flodeuog i sgyrsiau unigryw gan arbenigwyr yn y maes, mae Tydi Cymru wedi ymuno a NBGW, Social Farms a Brit growers er mwyn i ddod a chi amserlen addas i’r teulu i gyd!

Beth sy’n digwydd?

I ddechrau’r wythnos, mae gennym ni arddangosiadau coron flodau gyda Welsh Grown Flowers dydd Llun am hanner dydd, ynghyd â phlannu hadau a chwilio hela pryfed. Fydd y gweithgareddau hyn yn cael ei gynnal trwy gydol yr wythnos.

Yn hwyrach yn y dydd fydd Kevin Fortey yn dod i siarad gyda ni, i rannu eu doethineb ar lysiau enfawr a sut y medrwn ni gyd ymuno a’r duedd. Mae Kevin wedi bod yn tyfu llysiau enfawr ers oedd yn blentyn, felly rydym  iawn i gael e i rannu eu holl wybodaeth gyda ni. Cred Kevin y gallwch chi gael y teulu cyfan i gymryd rhan i dyfu eich pump y dydd!

Ar ddydd Iau, rydym yn hapus iawn i groesawu garddwr ifanc a seren YouTube, Huw Richards i’r fainc potio. Mae Huw wedi bod yn garddio ers oedd yn ifanc hefyd, yn defnyddio tyddyn eu teulu i ffilmio ei fideos YouTube. Gyda dros 150,000 tanysgrifwyr, mae Huw yn pwysleisio pa mor bwysig ydi i ddysgu ac annog y genhedlaeth ifanc i dyfu ffrwythau a llysiau eu hunain. Mi fydd Huw yn rhannu ei awgrymiadau ar dyfu cynaliadwy a pha mor hawdd gall fod, i’r rhai sydd ag ardal fach neu fawr. Ewch i sianel YouTube Huw yma.

Peidiwch â bod ofn y glaw! Os mae tywydd Cymraeg yn ein gadael lawr, byddwn dan do, felly nid yw’r tywydd yn caniatáu unrhyw un o’n gweithgareddau. Hefyd, nid oes gost neu angen archebu lle a fydd pob gweithgaredd ar agor i bawb. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd yn y babell arddwriaeth am sioe wych arall!

 

 

* Am ddim i westeion Sioe Frenhinol Cymru yn unig. Gellir prynu tocynnau ar gyfer y Sioe Frenhinol yma:https://rwas.ticketsrv.co.uk/events/