Newyddion a blogiau

Healthy Plants
Ydych chi’n gwybod yr hyn mae angen i chi ei wybod am iechyd planhigion?

Byddem yn dyfalu bod sicrhau ansawdd y planhigion rydych chi’n eu cynhyrchu yn weddol uchel ar eich rhestr blaenoriaethau. Ond mae ansawdd yn golygu rheoli iechyd planhigion, ac mae p’un a ydynt wedi’u heintio â chlefydau neu a oes plâu yn amharu arnynt yn effeithio’n fawr iawn ar hynny.

Ydych chi’n gwybod yr hyn mae angen i chi ei wybod am iechyd planhigion?

Byddem yn dyfalu bod sicrhau ansawdd y planhigion rydych chi’n eu cynhyrchu yn weddol uchel ar eich rhestr blaenoriaethau. Ond mae ansawdd yn golygu rheoli iechyd planhigion, ac mae p’un a ydynt wedi’u heintio â chlefydau neu a oes plâu yn amharu arnynt yn effeithio’n fawr iawn ar hynny.

Tyfu Cymru Health and Safety course
Hyfforddiant sydd ar y ffordd: Iechyd a Diogelwch mewn Garddwriaeth

The Agriculture and Horticulture sectors see some of the highest numbers of accidents in the UK which can lead to serious and fatal injuries. Take this 100% funded and Lantra accredited course to make sure you use good health and safety practices.

Hyfforddiant sydd ar y ffordd: Iechyd a Diogelwch mewn Garddwriaeth

The Agriculture and Horticulture sectors see some of the highest numbers of accidents in the UK which can lead to serious and fatal injuries. Take this 100% funded and Lantra accredited course to make sure you use good health and safety practices.

Tyfu Cymru - Royal Welsh Show 2019
Dewch i’n gweld yn Sioe Frenhinol Cymru!

O arddangosiadau celf flodeuog i sgyrsiau unigryw gan arbenigwyr yn y maes, mae Tydi Cymru wedi ymuno a NBGW, Social Farms a Brit growers er mwyn i ddod a chi amserlen addas i’r teulu i gyd!

Dewch i’n gweld yn Sioe Frenhinol Cymru!

O arddangosiadau celf flodeuog i sgyrsiau unigryw gan arbenigwyr yn y maes, mae Tydi Cymru wedi ymuno a NBGW, Social Farms a Brit growers er mwyn i ddod a chi amserlen addas i’r teulu i gyd!

Honeybrook at Smallholding and Countryside Festival
Cyfnod prysur i Honey Brook

Fel garddwraig sydd wedi ei hyfforddi ei hun, mae’r hyfforddiant a’r sgiliau y mae Tyfu Cymru yn eu cynnig o ddiddordeb penodol i Mercedes. Yn y gorffennol mae hi wedi cael trafferth dod o hyd i’r hyfforddiant iawn, yn y lleoliad iawn, ar yr adeg iawn iddi hi.

Cyfnod prysur i Honey Brook

Fel garddwraig sydd wedi ei hyfforddi ei hun, mae’r hyfforddiant a’r sgiliau y mae Tyfu Cymru yn eu cynnig o ddiddordeb penodol i Mercedes. Yn y gorffennol mae hi wedi cael trafferth dod o hyd i’r hyfforddiant iawn, yn y lleoliad iawn, ar yr adeg iawn iddi hi.

TyfuCymru - FFTM Member Flowers
#WythnosFlodauPrydain – A yw’r duedd o ‘Dyfu nid Hedfan’ yn cydio?

Mae’r wythnos hon yn ddathliad o bopeth ynglŷn â Blodau Prydain, o flodau toredig, planhigion a deiliach at dyfwyr a’r gwerthwyr blodau annibynnol sy’n gweithio gyda nhw.

#WythnosFlodauPrydain – A yw’r duedd o ‘Dyfu nid Hedfan’ yn cydio?

Mae’r wythnos hon yn ddathliad o bopeth ynglŷn â Blodau Prydain, o flodau toredig, planhigion a deiliach at dyfwyr a’r gwerthwyr blodau annibynnol sy’n gweithio gyda nhw.

Apple Tree - Shutterstock 1013248177
Lansio tri rhwydwaith newydd...

Tyfu Cymru are pleased to announce three new networks to support Welsh commercial growers by providing study tours, workshops, expert advise, training and networking opportunities.

Lansio tri rhwydwaith newydd...

Tyfu Cymru are pleased to announce three new networks to support Welsh commercial growers by providing study tours, workshops, expert advise, training and networking opportunities.

Growers and Laptop - Shutterstock 1022362570
Offeryn asesu ar-lein i helpu tyfwyr i ddiffinio’u hamcanion...

Lansio Adolygiad Busnes Ar-lein. Mae hwn yn offeryn unigryw i helpu busnesau garddwriaeth fasnachol i asesu’u busnes a chanfod meysydd lle gallant o bosibl elwa o hyfforddiant garddwriaeth fasnachol sydd wedi’i ariannu 100%.

Offeryn asesu ar-lein i helpu tyfwyr i ddiffinio’u hamcanion...

Lansio Adolygiad Busnes Ar-lein. Mae hwn yn offeryn unigryw i helpu busnesau garddwriaeth fasnachol i asesu’u busnes a chanfod meysydd lle gallant o bosibl elwa o hyfforddiant garddwriaeth fasnachol sydd wedi’i ariannu 100%.