Mynediad i hyfforddiant a datblygu sgiliau a gyllidir

Er mwyn tyfu fel busnes, mae angen y bobl iawn, y sgiliau iawn a’r wybodaeth iawn arnoch.

TyfuCymru Skills Icon

Os ydych yn gymwys (gweler ein meini prawf) - gallech gael cyllid o hyd at 100% ar gyfer cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau. Rydym yn darparu mynediad i hyfforddiant o’r safon uchaf er mwyn galluogi busnesau i:

  • Fod yn fwy arloesol a chynhyrchiol
  • Canolbwyntio ar ansawdd
  • Gwella elw a chynyddu trosiant
  • Dod yn fwy cynaliadwy

 
Gellir cael mynediad i’r gwasanaeth hwn trwy Asesiadau Sgiliau un wrth un gyda gwneuthurwr penderfyniadau busnes penodedig. 

Caiff cyrsiau busnes eu teilwra ar gyfer eich anghenion busnes. Rydym yn hyblyg ynglŷn â sut y mae’r hyfforddiant hwn yn edrych - digwyddiad grŵp ar bwnc garddwriaeth penodol, sgiliau technegol un wrth un, rheolaeth fusnes ar gyfer eich busnes garddwriaethol neu efallai cwrs ar sut i gael y gorau o’ch cyfleoedd busnes trwy farchnata digidol a’r cyfryngau cymdeithasol. Gallwn eich cynorthwyo chi i adeiladu eich busnes gyda’r hyfforddiant perthnasol. Caiff digwyddiadau eu hysbysebu ar ein gwefan neu cofrestrwch i fbod ar ein rhestr bostio er mwyn cadw mewn cysylltiad.