Mae ein gwasanaethau’n seiliedig ar eich anghenion
Mae ein Harolwg Tyfwyr wedi llywio ein llif prosiectau, sydd wedi eu datblygu ar sail yr anghenion busnes a nodwyd gennych chi.

Gan fod gennym ystod eang o strategaethau, arweiniad, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a chefnogaeth, mae ein gwasanaethau wedi eu teilwra ar gyfer anghenion y diwydiant ac yn defnyddio’r dystiolaeth a gafwyd gan dyfwyr o Gymru, sganio gorwel arbenigol a dadansoddiad o anghenion busnes.

Cael mynediad i ddatblygiad hyfforddi a sgiliau sydd wedi eu cyllido

Er mwyn tyfu fel busnes, mae angen y bobl iawn, y sgiliau iawn a’r wybodaeth iawn arnoch.

Cymorth cadwyni cyflenwi a chlwstwr ar gyfer cydweithio

Rydym yn cynorthwyo busnesau tebyg i weithio gyda’i gilydd ar faterion cyffredin y maent eisiau eu harchwilio.

Datblygu sgiliau gyda chronfa dalent garddwriaeth

Gallwn ni eich cynorthwyo i adnabod sgiliau allai fod ar goll gennych a gweithio gyda chi i lenwi’ch bwlch sgiliau

Ni yw eich un canolbwynt sy’n cynnig llais i’r diwydiant

Gallwn eich cyfeirio’n effeithiol at gyllid/prosiectau eraill, neu sefydliadau cynorthwyo perthnasol eraill.

Cefnogi busnesau garddwriaeth yng Nghymru

Rydym yn canolbwyntio ar gynorthwyo busnesau garddwriaeth yn y sectorau bwytadwy, anfwytadwy ac addurnol.

Oes angen rhagor o wybodaeth arnoch?

Oes gennych gwestiwn sydd heb ei ateb eto? Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau a’r prosiect TyfuCymru yn ein cwestiynau a ofynnir yn aml