Cydweithio, cadwyni cyflenwi a chymorth clwstwr

Mae cydweithio’n ein galluogi i weithio gyda’n gilydd er mwyn dod o hyd i bwrpas busnes sydd wedi ei ddiffinio ac sy’n gyffredin i bawb, sy’n dangos bod cryfder mewn niferoedd ac y bydd yn ein gwneud yn gryfach.

TyfuCymru Clusters Icon

Ar gyfer busnesau sydd ag awydd i gydweithio ag eraill, rydym yn cefnogi datblygu rhwydweithiau a chlystyrau ar gyfer busnesau tebyg.

Rydym yn cynorthwyo cwmnïau i weithio gyda’i gilydd ar faterion cyffredin penodol y mae busnesau tebyg eisiau eu harchwilio. H.y. Tyfu heb bridd.

Gallwn ariannu a chefnogi grwpiau o dyfwyr masnachol sy’n dod ynghyd ar gyfer nod busnes cyffredin sydd â chanlyniadau a manteision sydd wedi eu diffinio. Mae’r ymagwedd hon yn caniatáu i fusnesau rannu ymagweddau a dysgu mewn amgylchedd caeedig a nodau penodol. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod o hyd i grŵp i ymuno â nhw neu os hoffech drafod gyda llif gwaith clwstwr, cysylltwch a ni.