Cronfa dalent mewn garddwriaeth

Er mwyn parhau i ddatblygu diwydiant garddwriaeth Cymru a ch twf, mae angen i ni fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o dyfwyr.

TyfuCymru talent Icon

Mae datblygu sgiliau, meithrin talent, a sicrhau eich bod yn gwarchod eich sgiliau ar gyfer y dyfodol yn hanfodol ar gyfer llwyddiant y diwydiant a’ch busnes. Gyda’n cronfa dalent mewn garddwriaeth, anelwn at:

  • Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o arweinwyr
  • Gweithio gydag unigolion i adnabod a datblygu sgiliau garddwriaeth penodol
  • Ehangu gwybodaeth am arddwriaeth
  • Darparu hyfforddiant a datblygiad gwell 
  • Datblygu a meithrin y genhedlaeth nesaf o dyfwyr

Gallwn eich cefnogi i adnabod sgiliau y gallech fod eisoes yn eu colli, neu y gallech fod eu hangen yn y dyfodol a gweithio gyda chi a’r genhedlaeth nesaf o dyfwyr er mwyn llenwi eich bwlch sgiliau.

Mae’r gwasanaeth hwn ar hyn o bryd yn destun ymgynghori gyda’r bwriad o lansio yn ail flwyddyn y prosiect. Os hoffech gyfrannu eich sylwadau er mwyn ein helpu i ffurfio’r gwasanaeth hwn, yna cysylltwch a ni.