Cefnogi busnesau garddwriaeth fasnachol yng Nghymru

Bydd TyfuCymru yn canolbwyntio ar weithio gyda busnesau* garddwriaeth fasnachol a’u cefnogi  yn y sectorau bwytadwy, anfwytadwy ac addurnol yng Nghymru.

 

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i fusnesau arddangos eu bod yn bwriadu ymgysylltu â’r prosiect, bod yn barod i gael eu cynnwys wrth fesur llwyddiant a rhaid iddynt ddarparu gwybodaeth berthnasol i TyfuCymru trwy gydol cyfnod y prosiect er dibenion adrodd.

*At ddibenion TyfuCymru, rydym wedi diffinio busnes garddwriaeth fasnachol fel un sydd wedi ei gofrestru fel masnachwr unigol, partneriaeth neu gwmni gyfyngedig, sy’n weithredol ac yn cynhyrchu trosiant ac yn gallu darparu tystiolaeth o hyn.

 

Ein meini prawf

Rydym yn cefnogi busnesau garddwriaeth gofrestredig o bob maint, graddfa fach i fawr, organig, heb fod yn organig neu sy’n tyfu i egwyddorion organig. Ein hunig feini prawf yw bod rhaid i chi:

  • Fod yn fusnes garddwriaeth fasnachol
  • Bod yn barod i ymgysylltu’n llawn â TyfuCymru
  • Bod yng Nghymru neu’n tyfu yma *

Yr hyn nad yw wedi ei gynnwys yma yw unrhyw dyfwyr cymunedol neu fentrau amaeth a gefnogir gan y gymuned gan y gallan nhw gael mynediad i gymorth drwy’r prosiect Tyfu Fyny.

*Ni ellir rhoi cymorth i fusnesau y tu allan i Gymru oni bai fod ganddyn nhw fusnes sydd wedi ei gofrestru’n arddwriaethol a’u bod yn tyfu yng Nghymru ar gyfer y busnes hwnnw.  Os ydych yn gofrestredig yn Lloegr, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am eich rhif dal yng Nghymru fel prawf o weithgaredd busnes.

Os ydych yn ateb y meini prawf, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 

Nid ydych yn dyfwr ond mae gennych rywbeth i’w gynnig?

Rydym bob amser yn hapus i gydweithio, felly os ydych yn cynnal rhaglen cefnogi busnes, yn helpu busnesau i weithio’n well neu’n ymgynghorydd, hyfforddwr neu arbenigwr ar arddwriaeth, byddem yn hoffi clywed gennych. Mae cydweithio yn ein gwneud yn gryfach, felly beth am i ni siarad.