Datblygu capasiti a gallu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru
Ein huchelgais yw datblygu cyfleoedd a symbylu twf yn sector garddwriaeth fasnachol Cymru.
Gweithio gyda phartneriaid cadwyn gyflenwi i baratoi tyfwyr a chwmnïau garddwriaeth sy’n perthyn i gynhyrchwyr ledled Cymru er mwyn addasu ar gyfer newidiadau amgylcheddol er mwyn elwa ar gyfleoedd marchnad ar gyfer datblygiad a thwf busnes.
Ein Gwasanaethau

Anelwn at symbylu twf yn sector garddwriaeth fasnachol Cymru trwy hyfforddiant a datblygiad. Mae ein gwasanaethau wedi eu teilwra ar gyfer gofynion y diwydiant ac maent wedi eu llunio ar sail tystiolaeth a gafwyd gan dyfwyr yng Nghymru.

Amdanom ni

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i baratoi tyfwyr a chynhyrchwyr ledled Cymru i addasu ar gyfer y dyfodol a gosod eu hunain mewn sefyllfa i elwa ar gyfleoedd datblygiad a thwf.

Ein Tîm

Mae ein tîm profiadol wedi eu hyfforddi i gyflwyno cymorth i amrywiaeth o fusnesau garddwriaeth, gan weithredu mewn nifer o farchnadoedd, gyda phrofiad amrywiol, ac ar draws is-sectorau amrywiol.

Beth sy’n newydd

Ganolfan wybodaeth ar-lein i, ac yn siop un stop i dyfwyr ddod o hyd i wybodaeth, canfod cipolwg or marchnad a papurau ymchwil a gweld y newyddion diweddaraf am y diwydiant.