Crynodeb o'r Negeseuon Allweddol o Gynhadledd Iechyd Planhigion mewn Garddwriaeth 2020

Mae Yr Athro David Skydmore - Arbenigwr Iechyd Planhigion yn crynhoi’r prif…

Adnabod a Rheoli Plâu a Chlefydau gyda Bransford Webb

Mae Bransford Webb yn un o brif dyfwyr planhigion addurnol yn y DU. Dyma as…

Astudiaeth Achos Rheoli Plâu yn Integredig gyda Springfields Fresh Produce

Mae Nick a Pat Bean wedi bod yn tyfu llysiau a ffrwythau meddal yn llwyddia…

Plâu a Chlefydau: bygythiadau, diagnosis a hysbysu

Mae’r hanfodol bod plâu ac afiechydon yn cael eu cofnodi’n gywir cyn y gall…

Cyflwyniad i'r Safon Rheoli Iechyd Planhigion

Mae Cynghrair Plant Healthy wedi cael ei sefydlu gyda’r nod o helpu busnesa…

Trafodaeth panel ar ddeddfwriaeth a pholisi bioddiogelwch

Yn y cyflwyniad hwn mae Prif Swyddog Iechyd Planhigion y DU yn disgrifio pw…

Cynnal Safle Bioddiogel yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r cyflwyniad hwn gan y Curadur Garddwriaeth, Will Ritchie, yn cyflwyno'…

Rhith-daith o amgylch Fferm Crug

Mae’r ffilm hon yn gyfle cyffrous iawn i gael taith o amgylch Crûg Farm Pla…

Rolau cymdeithasau masnach wrth godi ymwybyddiaeth a chynrychioli aelodau

Mae Pippa Greenwood yn awdur ac yn ddarlledwr adnabyddus ac yn aelod rheola…

Cyflwyniad i Flwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion a Chynhadledd Iechyd Planhigion mewn Garddwriaeth

Mae Kevin Thomas - Cyfarwyddwr, Lantra Wales a'r Athro David Skydmore - Uwc…

Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Blodau’r Haul

Gall blodau’r haul fod yn ychwanegiad deniadol iawn i amrywiaeth eang o fus…

Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Lafant

Gall lafant fod yn gnwd newydd ac anarferol y gellir ei integreiddio i ysto…

Bioddiogelwch Planhigion - Gweminar

Bioddiogelwch Planhigion ym Masnach Planhigion Addurnol Cymru - Trosolwg ga…

Taflen Cyngor Technegol: Diogelu Planhigion Addurnol

Dylai rheoli plâu a chlefydau yn effeithiol bob amser ddechrau gyda rheolae…

Taflen Cyngor Technegol Nodiadau Ffrwythau Meddal - Gorffennaf

Mae'r tymor wedi mynd rhagddo’n dda hyd yn hyn, ac er bod rhai tyfwyr yn ed…

Taflen Cyngor Technegol Nodiadau ar goed Nadolig – Gorffennaf

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu cyngor technegol ar reoli Coeden Nado…

Dalen Cyngor Technegol - Ffrwythau Meddal - Mehefin

O safbwynt tyfu, bu hwn yn dymor anodd cyn belled. Cawsom saith mis o dywyd…

Taflen Cyngor Technegol Cyfnod Hwb i'r Bwmpen – Mehefin

Mae Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein ar gyfer Rhwydwaith Pwmpenni a…

Taflen Cyngor Technegol Mefus a Mafon Mai 2020

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu cyngor technegol ar reoli'ch cnydau m…

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Chwyn a Paratoi ar Gyfer Pwmpenni – Mai

Fe ddylech chi fod yn paratoi i blannu cnydau eleni erbyn hyn. Os nad ydych…

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Clefydau Pwmpenni

Llwydni blodiog (powdery mildew) yw’r prif glefyd pwmpenni sy’n achosi pryd…

Taflen Ffeithiau: Plâu Ffrwythau Meddal

Mae'r taflenni ffeithiau hyn yn amlinellu rhai o'r plâu cyffredin a geir me…

Rheoli Pydredd o Waelod y Ffrwyth mewn Pwmpenni

Mae Pydredd o Waelod y Ffrwyth (BER) yn broblem mae tyfwyr pwmpenni yn ei h…

Rheoli Chwyn mewn Pwmpenni

Mae rheoli chwyn yn effeithiol mewn pwmpenni yn hanfodol er mwyn tyfu cnwd…

Rheoli Clefydau Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes…

Rheoli Clefydau a Chwyn - Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes…

Daflen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

Mae'r daflen gyngor dechnegol hon yn canolbwyntio ar Sefydlu a Gofalu am Bl…

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau - 22/04/2020

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parh…

Mewnforio ac allforio planhigion gan gynnwys Pasbortau i Blanhigion yng Nghymru

Daeth rheoliadau newydd ar iechyd planhigion i rym yn y DU ar 14 Rhagfyr 20…

Dod i ddeall hanfodion iechyd planhigion...

Er mwyn gwerthu planhigion o ansawdd uchel, mae angen i chi gynhyrchu planh…