Adnabod a Rheoli Plâu a Chlefydau gyda Bransford Webb

Mae Bransford Webb yn un o brif dyfwyr planhigion addurnol yn y DU. Dyma as…

Rolau cymdeithasau masnach wrth godi ymwybyddiaeth a chynrychioli aelodau

Mae Pippa Greenwood yn awdur ac yn ddarlledwr adnabyddus ac yn aelod rheola…

Cynllun Garddwriaeth Fasnachol 2020

Mae garddwriaeth yn sector twf allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae'n hanfodol…

Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Blodau’r Haul

Gall blodau’r haul fod yn ychwanegiad deniadol iawn i amrywiaeth eang o fus…

Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Lafant

Gall lafant fod yn gnwd newydd ac anarferol y gellir ei integreiddio i ysto…

Beth yw pwrpas Ardystiad y Tractor Coch.

Lansiwyd safon y Tractor Coch yn wreiddiol yn 2000 ac mae wedi datblygu i d…

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona o Electric Daisy Flower Farm

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona yn Electric Daisy Flower Farm gan ddod…

Taflen Cyngor Technegol Nodiadau Ffrwythau Meddal - Gorffennaf

Mae'r tymor wedi mynd rhagddo’n dda hyd yn hyn, ac er bod rhai tyfwyr yn ed…

Taflen Cyngor Technegol: Marchnata Pwmpenni PEH gyda Covid

Tra bod llawer o gyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio, mae’n debygol i ba…

Dalen Cyngor Technegol - Ffrwythau Meddal - Mehefin

O safbwynt tyfu, bu hwn yn dymor anodd cyn belled. Cawsom saith mis o dywyd…

Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau Cymru - Astudiaeth waelodlin

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer Tyfu Cymru gan Dr. Amber Wheeler

Tyfu Cymru and Ben Hartman Webinar

Ymhellach i'n gweithdy poblogaidd Ben Hartman yn Cae Tan ym mis Ionawr, mae…

Cipolwg ar Farchnad Organig 2019

Datgelodd adroddiad gan Gymdeithas y Pridd fod marchnad organig y DU yn wer…

Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5* (rhan 2)

Rhan dau o'n Taflen Ffeithiau Dewiswch Eich Hun sy'n canolbwyntio ar Farchn…

Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oedd…

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r d…

Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefn…

Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn g…