Mae Tyfu Cymru wedi trefnu cwrs hyfforddi Iechyd a Diogelwch - Amaethyddiaeth a Garddwriaeth.

Mae’r cwrs hwn yn cael cyllid 100% a bydd yn cael ei gynnal.

Cefnogwch eich sector diwydiannau tir drwy ddatblygu eich gwybodaeth am iechyd a diogelwch mewn amaethyddiaeth a garddwriaeth a’ch dealltwriaeth ohono.

Mae’r sector ymhlith y sectorau sydd â’r nifer mwyaf o ddamweiniau yn y DU a gall arwain at anafiadau difrifol ac angheuol. Mae plant ac oedolion yn debygol o wynebu risg yn y sector hwn ac mae’n allweddol ein bod ni i gyd yn defnyddio arferion iechyd a diogelwch da.

Mae Tyfu Cymru wedi trefnu cwrs hyfforddi Iechyd a Diogelwch - Amaethyddiaeth a Garddwriaeth. Mae’r cwrs hwn yn cael cyllid 100% a bydd yn cael ei gynnal. Cefnogwch eich sector diwydiannau tir drwy ddatblygu eich gwybodaeth am iechyd a diogelwch mewn amaethyddiaeth a garddwriaeth a’ch dealltwriaeth ohono. Mae’r sector ymhlith y sectorau sydd â’r nifer mwyaf o ddamweiniau yn y DU a gall arwain at anafiadau difrifol ac angheuol. Mae plant ac oedolion yn debygol o wynebu risg yn y sector hwn ac mae’n allweddol ein bod ni i gyd yn defnyddio arferion iechyd a diogelwch da.

 

Dilynwch y cwrs byr yma fel eich cam cyntaf at symud ymlaen i ennill cymwysterau achrededig mewn iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Mae hwn yn gwrs undydd sy’n rhoi sylw i waith theori ac ymarferol. Byddwch yn cael tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. Does dim asesiad ond gallwch ystyried dilyn cwrs pellach neu gymhwyster cydnabyddedig. Byddwch chi a’ch cyflogwr yn elwa o sicrhau bod arferion, gweithdrefnau a phobl yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac arferion da ym maes iechyd a diogelwch.