Ydych chi'n dyfwr perllannau masnachol yng Nghymru?

Mae Tyfu Cymru yn cynnal gweithdy ymarferol wedi'i ariannu 100% ar gynnal a chadw perllannau afalau gyda John Worle ar Fferm Brooksgrove, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1XR.

Ydych chi'n dyfwr perllannau masnachol yng Nghymru? Mae Tyfu Cymru yn cynnal gweithdy ymarferol wedi'i ariannu 100% ar gynnal a chadw perllannau afalau gyda John Worle ar Fferm Brooksgrove, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1XR.

Mae gan John flynyddoedd lawer o brofiad yn y diwydiant seidr ac yn 2006 sefydlodd ei feithrinfa coed afalau seidr ei hun yn Swydd Henffordd ac ers yr amser hwnnw mae wedi tyfu dros hanner miliwn o goed â gwreiddiau noeth ar gyfer tyfwyr a oedd yn plannu gyda chontractau newydd yn bennaf i gyflenwi'r cwmnïau seidr mawr. yn Henffordd a Gwlad yr Haf. Mae Cymdeithas Genedlaethol y Gwneuthurwyr Seidr yn cyflogi John ar gyfer gwaith cynghori i'w tyfwyr. Oherwydd y diddordeb mewn gwneud seidr crefft mae John wedi penderfynu y bydd yn tyfu detholiad o amrywiaethau y bydd o ddiddordeb arbennig i'r farchnad hon eleni, ynghyd â'r ychwanegiad newydd arall o gellyg perry a detholiad bach o goed ar gyfer y rheini diddordeb mewn cynhyrchu sudd afal. Darllenwch fwy am John yn http://www.johnworle.co.uk Amser cyrraedd 10am gyda chinio rhwydweithio ac yn cau am 4pm. Rhowch wybod i ni ar adeg archebu os oes gennych unrhyw ofynion dietegol Bydd y gweithdy'n ymdrin â: Cyrchu a phrynu'r coed afalau cywir ar gyfer eich busnes Paratoi a phlannu Tocio Rheoli clefydau Rheoli coed ac ôl-ofal Gan y bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys tasgau ymarferol awyr agored, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â dillad priodol. SYLWCH: i fod yn gymwys i fynychu'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn, rhaid i chi fod yn dyfwr garddwriaeth fasnachol (edibles a / neu heb fod yn edibles), yn tyfu neu wedi'i leoli yng Nghymru, i gael mwy o wybodaeth gweler ein gwefan