Mae Tyfu Cymru yn falch o gyflwyno Gweithdy Hyfforddi Rhwydwaith Ffrwythau i'w gynnal ar 12fed Chwefror yn Bellis Brothers, Wrecsam (www.bellisbrothers.co.uk). Y gweithdy hwn yw'r trydydd yn y rhaglen o ddigwyddiadau yn y Rhwydwaith Ffrwythau.

Mae Tyfu Cymru yn falch o gyflwyno Gweithdy Hyfforddi Rhwydwaith Ffrwythau i'w gynnal ar 12fed Chwefror yn Bellis Brothers, Wrecsam (www.bellisbrothers.co.uk). Y gweithdy hwn yw'r trydydd yn y rhaglen o ddigwyddiadau yn y Rhwydwaith Ffrwythau.

Y gweithdy hwn yw'r ail ddigwyddiad yn Rhaglen Rhwydwaith Ffrwythau Tyfu Cymru 2019, a bydd yn cyflwyno themâu a fydd yn cael eu datblygu mewn digwyddiadau dilynol. Bydd gweithdai meddal pellach yn cael eu cynnal ar 20fed Chwefror ac ar gynhyrchu mefus a mafon (4ydd Mawrth). Darperir mwy o fanylion am y digwyddiadau hyn yn gynnar yn 2019.

Meysydd Allweddol a Gwmpesir:

Strategaeth IDPM, gan gynnwys arddangosiadau rheoli biolegol
Rheoli nematod gwiddonyn a gwlithod gwinwydd
Rheoli gwiddonyn pry cop coch
Rheoli Thrips
Ffrwythloni a rheoli porthiant, gan gynnwys graddnodi offer
Rhaglen Gweithdy

10.00 Te a Choffi Cyrraedd

10.30 Mefus - Agronomeg a Rheoli Bwyd Anifeiliaid

11.30 Cerdded Cnydau Mefus

12.30 Cinio Rhwydweithio

13.30 Mefus - IDPM

15.00 Cerdded Cnydau Mefus

16.30 Agos